CÔNG TY TNHH HUIZHOUJIAXIN CAO SU

Chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp để xử lý giao hàng trước khi lô hàng sau khi dịch vụ!

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Phát triển của Seal cao su
- Dec 26, 2016 -

Trong những năm gần đây, ngành cao su đã phát triển mạnh, có nhiều ngành tăng đều đặn, ngành công nghiệp cao su mới phát triển nhanh, song đồng thời ngành cao su cũng có những vấn đề như môi trường, tài nguyên thiên nhiên, thảm hoạ và đổi mới . Vì vậy, các sản phẩm nhựa muốn phát triển nhanh và bền vững, sẽ phải thực hiện cải tiến và điều chỉnh trong cơ cấu công nghiệp. Tin rằng với việc mở rộng triển vọng phát triển của ngành công nghiệp cao su của Trung Quốc. Ngành cao su cơ cấu công nghiệp sẽ là những thay đổi lớn, sản phẩm mới, sản phẩm thay thế sẽ tăng ứng dụng, vật liệu mới, quy trình mới sẽ được tiếp tục mở rộng, trên tổng thể, sẽ có những tiến bộ đáng kể trong công nghệ sản xuất.